ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR
SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

WITAMY

"Rozwój i doskonalenie kwalifikacji kadr sektora usług motoryzacyjnych" to regionalny projekt szkoleniowy realizowany przez Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w okresie od marca do lipca 2010r.

Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

W ramach Projektu oferowane są szkolenia:

  1. PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWISU SAMOCHODOWEGO pobierz plik
  2. PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI KLIENTA PRZY LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH pobierz plik

Szkolenia umożliwią. dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób zarządzających i pracujących w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w województwie mazowieckim, a co za tym idzie poprawią zdolność adaptacji pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

Projekt pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Zapraszamy do uczestnictwa w realizowanym projekcie wierząc, że zdobyte przez nas doświadczenie i kwalifikacje pozwolą przekazać Państwu praktyczną wiedzę najwyższej wartości.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusze Społecznego